Członkostwo

W celu uzyskania członkostwa wystarczy dokonać jednorazowego zakupu o wartości co najmniej 500 złotych i wypełnić Formularz Rejestracyjny z danymi kontaktowymi. Po spełnieniu powyższego Klient otrzymuje podstawową Kartę Członka Klubu i natychmiast może korzystać z przywilejów członkostwa w Klubie.

 

Członkostwo Klubu może zostać anulowane w następujących przypadkach:

  • podczas rejestracji Członek Klubu świadomie podał nieprawdziwe dane w Formularzu Rejestracyjnym
  • Członek Klubu nadużył korzyści, jakie oferuje Klub lub popełnił inne działania sprzeczne z Regulaminem Klubu.
  • Członka Klubu sam zrezygnował z członkostwa

 

Regulamin Salamander Club.