Utrzymanie członkostwa

Warunkiem utrzymania członkostwa jest dokonanie zakupu w Salonach Salamander w Polsce o wartości minimalnej 1 500 złotych w ciągu jednego roku. Jeżeli członek nie spełni tego warunku, jego karta traci ważność a członkostwo wygasa.

 

O stanie swojego konta Członek Klubu będzie informowany za pośrednictwem poczty e-mail (1 raz w miesiącu). Jeżeli jednak podczas rejestracji nie podał swojego adresu e-mail, opcja ta nie obowiązuje.

 

Członkostwo Klubu może zostać anulowane w następujących przypadkach:

  • podczas rejestracji Członek Klubu świadomie podał nieprawdziwe dane w Formularzu Rejestracyjnym
  • Członek Klubu nadużył korzyści, jakie oferuje Klub lub popełnił inne działania sprzeczne z Regulaminem Klubu.
  • Członka Klubu sam zrezygnował z członkostwa

Regulamin Salamander Club.

Załączniki do pobrania: